Раздел Новини

Подписан договор BG16RFOP002-2.002-0353-C01

ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД на 06.03.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-2.002-0353-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет в ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД”

още...
news cover image

Известие за открита процедура чрез "Избор с публична покана"

До всички заинтересовани лица

До всички заинтересовани лица...

още...
news cover image

Решение номер 2 от 11.08.2017 г.

Известие за открита процедура чрез "Избор с публична покана"

Система за управление по околна среда

Еъропапир-България АД Система за управление по околна среда

още...
news cover image

"ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ" АД получи от ИАНМСП своя ваучер №000456

"ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ" АД получи от ИАНМСП своя ваучер №000456 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0544 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.

още...
news cover image