За Нас


Търговското дружество "Еуропапир - България" АД - Русе, България, е създадено през 1996 г., специализирано във вътрешна и външна търговия с всички видове хартия, картон и материали за полиграфията.


В последствие предметът на дейност включва разролване на хартии, картон и фолио предназначени за полиграфическата промишленост. Форматиране по заявки на клиенти на хартия и картон. Вътрешна и външна търговия с всички видове хартия и материали свързани с полиграфията. С всички стоки и продукти предназначени за пряк потребител


- спедиторски и комисионни услуги


- търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, упражняващи производителна и търговска дейност


- организиране на складова дейност


- каталожна търговия


- консултантски услуги по стопанско управление и мениджмънт на български и чуждестранни юридически лица по организация на производството в сферата на полиграфическата промишленост, маркетинга, търговската им и договорна политика


- международен и вътрешен транспорт със собствени и наети транспортни средства


- инвестиционно проектиране


- строителство и монтаж