Постижения

- Август 2001 г. - първо място в категорията "метализирана хартия" за отпечатани етикети за бира "Загорка", присъдено от API Foils, Великобритания


- Октомври 2018 - Дружеството установи Политика по околна среда , отговаряща на стандарт ISO 14001 и получи Ceртификат , потвърждаващ пълното съответствие с неговите изисквания.