Контакти

"Еуропапир - България" АД


7005 Русе, бул. "Липник" 129


тел.: (082) 880 229; (082) 880 250
факс: (082) 880 360Изпълнителен директор
Венцеслав Алексиев
тел.: (082) 880 229Търговски директор
Христо Алексиев
тел.: (082) 880 250
e-mail: h.alexiev@europapier-bg.comГлавен счетоводител
Юлия Дечева
тел.: (082) 880 335
e-mail: julia@europapier-bg.com